DEĞERLERİMİZ

VATANSEVERLİK DEĞERİ PANOMUZ

VATANSEVERLİK Vatanseverlik en yaygın anlamıyla, va­tanını sevme ve vatanı için her türlü özveri­de bulunma duygusudur. Bir kişinin doğduğu topraklara, çocukluğunun anıları ve umutlarının, hayallerinin ve özlemlerinin bir arada toplandığı yere duyduğu sevgi midir?Çocuksu bir naiflikle, bulutların akışını seyrettiğimiz ve kendimizin de neden öylesine yumuşakça uçamadığımızı merak ettiğimiz yer midir?Milyarlarca parlayan yıldızı sayıp, ruhlarımızın derinliklerine işleyen "gözümüzün nuru mu"?Kuşların müziğini dinleyip, onlar gibi uzak diyarlara uçmak için kanatlarımız olmasını dilediğimiz yer mi?Ya da annemizin dizlerinde oturup, büyük zaferlerin ve efsanelerin hikâyeleriyle kendimizden geçtiğimiz yer midir?Kısacası, her santimetre karesinin güzelliği ve eşsiz mutluluk, zevk ve oyun dolu çocukluğumuzu temsil ettiği yere duyulan aşk mıdır? VATAN SEVGİSİ KAZANDIRMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?   Çocuklarımıza sağlıklı bir vatan sevgisi vermeliyiz, bunun için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir: Türkiye neresi? Çocuklarımıza ülkemizi mümkünse görsel bir şekilde tanıtmalıyız. Örneğin; ilkokula giden bir çocuk rahatlıkla Türkiye'yi bir dünya haritasında bulabilmelidir. Kendi evimizden örnek vererek; evimizde özgür olduğumuzu, bize kimsenin karışamadığı, vatanında aynen böyle olduğunu aktarabiliriz. Vatansızlığın evsiz insanların durumuna benzediğini belirtebiliriz. Bayrağımızı tanıtmalıyız. Dört yaşındaki bir çocuk rahatlıkla Türk bayrağını tanıyabilir. Türk bayrağının üzerindeki hilâli, yıldızı ve kırmızı rengin ne anlama geldiğini izah etmeliyiz. Bayrağa hürmeti ve manevî değerini, onu çiğnemenin ne kadar büyük bir hata olduğunu çocuklarımıza aşılamalıyız. Mehmetçik, şehit, gazi gibi kavramları örnekleriyle, çocuklarımıza anlatmalıyız. Gazi'nin ne demek olduğunu, mümkünse bir gaziyi okula davet ederek, onlara hürmeti öğretmeliyiz. Çocuklarımız en azından TV kahramanları(!) kadar tarihimizin gerçek kahramanlarını ve atalarını tanımalıdır. Unutmayınız, hangi kahramanlar sizin günlük hayatınızdaki sohbetlerinizde yer alıyor ise, çocuklarınız da daha çok o kahramanlardan etkilenecektir. Bunun için çocuklarımıza kahramanlık hikâyeleri okumalı ve okutmalıyız. Çocuklarımıza İstiklâl Marşımızın hangi şartlarda yazıldığını öğretmeli, mümkünse tamamını ezberletmeliyiz. Öğrencilerimize artık fazlasıyla duydukları tarihi hikâyeleri değil de yeni ve orijinal olayları anlatmalı ve ya izletmeliyiz.

Devamı

ADALET DEĞERİ PANOMUZ

ADALET NEDİR? Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Bu anlamda herhangi bir durumun adil (adaletli) olup olmadığından söz edilebilir. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir. Adalet; kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda adalet, herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka) uygun bir denkliktir, eşitlik düşüncesidir. ÇOCUĞUNUZA NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ? Adalet duygusunun önemini, olumlu veya olumsuz örnekleriyle, niçin adalet duygusuna sahip olmaları gerektiğini tartışın. Bu tarz bir iletişim çocuğun karakter oluşumu yanında olayları algılama ve çözümleme yeteneğini de geliştirecektir. Davranışlarında ve aile içi kurallarınızda tutarlı olun. Evdeki kuralları değerlendirip bunların nedenlerini açıklayın. Hayattaki kurallar ve önemlerini yarar ve zarar ilişkisi içerisinde değerlendirilmesini sağlayın. Çocuğunuzu davranışlarının sonuçları üzerinde düşünmesini sağlayın. Çocuğunuzun adaletli olmasını beklerken gelişim çağı özelliklerini de dikkate almak gerekmektedir. Gelişim çağının karakteristik özelliklerini taşıyan tutum ve davranışlarla karşılaştığınızda beklenmedik bir davranış olduğunu düşünmeyin ve buna göre değerlendirin. Çocuğunuzun sergilediği olumsuz bir davranış sonrasında vereceğiniz tepkinin hata ile eşdeğer olmasına özen gösterin. Çocuklarınız arasında ayrım yapmayarak aralarındaki adaleti sağlayın. Bu şekilde çocuğunuz, gözlemlemiş olduğu adaletli tutumu ileride size ve çevresine yansıtacaktır. Adil davranmak her zaman eşit, aynı davranmak anlamına gelmez. Çocuklarınızın yaş düzeylerini, cinsiyetlerini ve kişilik özelliklerini göz önüne alarak adil bir denge bulmaya çalışın.

Devamı

SEVGİ VE SAYGI DEĞERİ PANOMUZ

Saygı, düzenin anahtarıdır. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk) Saygıyı ve sevgiyi insanlar çocuk yaşta öğrenir. Büyüdükçe de geliştirir bu yüzden çocukların eğitimi ailede başlar. Ailede bir çocuğa insanlara karşı sevgi duyması öğretildiyse bu çocuk hayatı boyunca insanlara sevgiyle ve saygılı davranır. Fakat ailede çocuğa iyi bir eğitim verilmediyse bu çocuk hiçbir zaman insanlara sevgi duyamaz. Ayrıca çocuk annesinden, babasından yakın ve uzak çevresinden ilgi ve sevgi bekler. Beklentisine karşılık bulursa onlara duyduğu güven artar, bulamazsa azalır.( Mevlana )

Devamı

SORUMLULUK DEĞERİ PANOMUZ

"Sorumluluk "değeri öğrencilerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, bir birey olarak toplumsal rollerini alabilmeleri için çok önemlidir. Sorumluluk, bireyin sosyal yaşama uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesidir. Ayrıca, bireyin kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerini üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarını sahiplenmesi anlamına da gelmektedir. Sorumluluk, doğuştan getirilen değil, sonradan öğrenilen davranışlardan oluşur. Sorumluluğu öğrenmek de tıpkı diğer becerileri öğrenmek gibidir. Kişi ne kadar çok denerse bu konuda o kadar çok başarılı olur. SORUMLULUK SAHİBİ KİŞİLER Ø   Kendine güvenir, kararlarını kendisi verir. Ø   Karar alırken seçenekleri düşünür ve ileriyi görebilir. Ø   Bağımsız davranır, davranışlarının etkisini dikkate alır. Ø   Kendi başına yapabileceği işleri yardım almadan yapar. Ø   Etkili plan yapar, zamanı iyi kullanır. Ø   Özeleştiri yapar.   Ø   Bugünün işini yarına bırakmaz. "İNSAN, SADECE SORUMLULUK ÜSTLENEREK, ZİHNİNİ SAĞLAM VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE GELİŞTİREBİLİR."(JOHN DEWEY)  

Devamı